Par reģistru

Valsts tiesu ekspertīžu birojs sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas tiesu ekspertīžu iestādēm 2016.gadā ir uzsācis Eiropas Savienības atbalstīta projekta “Atrodi tiesu ekspertu” īstenošanu. Projekta mērķis ir izstrādāt vienotu Baltijas valstu tiesu ekspertu reģistru, kurā vienkopus būs atrodama informācija par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertiem, tiesu ekspertīžu iestādēm un tiesu ekspertīžu veidiem. Projekta gaitā tiks izstrādāta arī vienota tiesu ekspertīžu veidu klasifikācija, kā arī sagatavota informācija par tiesu ekspertīzes jomu, kas tiks iekļauta Eiropas e-tiesiskuma portālā ejustice.europa.eu.

Projekts radīs nepieciešamos priekšnosacījumus tiesu ekspertīzes pakalpojumu netraucētai pieejamībai visu Baltijas valstu teritorijā, tādējādi stiprinot tiesiskumu, tiesu ekspertīzes objektivitāti un veicinot taisnu tiesu.

Vienotais tiesu ekspertu reģistrs pašlaik ir pieejams testa versijā. Plānots, ka ar 2018.gada janvāri tas darbosies pilnībā visās trijās Baltijas valstīs.

Vienotais tiesu ekspertu reģistrs sastāv no trim nacionālajām saskarnēm (t.i. Reģistriem):

Latvijas saskarne: https://eksperti.ta.gov.lv

Igaunijas saskarne: https://kohtuekspert.just.ee

Lietuvas saskarne: https://ekspertai.ltec.lt.

Katra no šīm saskarnēm nodrošinās informācijas meklēšanu par tiesu ekspertiem un tiesu ekspertīžu veidiem visās trijās Baltijas valstīs.

Vienotā tiesu eskpertu reģistra prezentācija plānota:

  • Tallinā 22.novembrī;
  • Viļņā 7.decembrī;
  • Rīgā 18. un 20.decembrī.

Projekts “Atrodi tiesu ekspertu” (JUST/2014/JACC/AG/E-JU/6963) tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Tiesiskuma programmas līdzekļiem. Projekta ilgums ir 2 gadi.

Plašākai informācijai lūdzam kontaktēties ar projekta vadītāju Raimondu Apini, e-pasta adrese: raimonds.apinis@vteb.gov.lv

Līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesiskuma programma