Par reģistru

Valsts tiesu ekspertīžu birojs sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas tiesu ekspertīžu iestādēm no 2016. līdz 2017.gadam īstenoja Eiropas Savienības atbalstītu projektu “Atrodi tiesu ekspertu”. Projekta mērķis - izstrādāt vienotu Baltijas valstu tiesu ekspertu reģistru, kurā vienkopus būs atrodama informācija par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertiem, tiesu ekspertīžu iestādēm un tiesu ekspertīžu veidiem. Projekta gaitā tika izstrādāta arī vienota tiesu ekspertīžu veidu klasifikācija, kā arī sagatavota informācija par tiesu ekspertīzes jomu Eiropas e-tiesiskuma portālam ejustice.europa.eu.

Projekts rada nepieciešamos priekšnosacījumus tiesu ekspertīzes pakalpojumu netraucētai pieejamībai visu Baltijas valstu teritorijā, tādējādi stiprinot tiesiskumu, tiesu ekspertīzes objektivitāti un veicinot taisnu tiesu.

Vienotais tiesu ekspertu reģistrs sastāv no trim nacionālajām saskarnēm (t.i. Reģistriem):

Latvijas saskarne (Latvijas reģistrs): https://eksperti.ta.gov.lv

Igaunijas saskarne (Igaunijas reģistrs): https://kohtuekspert.just.ee

Lietuvas saskarne (Lietuvas reģistrs): https://ekspertai.ltec.lt.

Katra no šīm saskarnēm nodrošina informācijas meklēšanu par tiesu ekspertiem un tiesu ekspertīžu veidiem visās trijās Baltijas valstīs.

Projekts “Atrodi tiesu ekspertu” (JUST/2014/JACC/AG/E-JU/6963) tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Tiesiskuma programmas līdzekļiem.

Plašākai informācijai par projektu lūdzam kontaktēties ar projekta vadītāju Raimondu Apini, e-pasta adrese: raimonds.apinis@vteb.gov.lv

Līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesiskuma programma